Dna rzekoma

dna rzekomaDna rzekoma to ostre zapalenie stawów wywołane odkładaniem się kryształów pirofosforanu wapniowego (CPPD). Ta odmiana dny występuje głównie w wieku podeszłym i dotyczy zwykle dużych stawów, obejmuje zarówno zapalenie stawów spowodowane przez kryształy pirofosforanu wapniowego, jak i złogi kryształów powstające w chrząstce, odkładające się CPPD mogą powodować postępujące zniszczenie wielu stawów, odkładające się kryształy pirofosforanu wapniowego mogą wywoływać symetryczne zapalenie wielostawowe podobne do reumatoidalnego zapalenia stawów.

Objawy dny rzekomej to;

  • ostry ból i obrzęk w obrębie jednego lub kilku stawów np. – stawów kolanowych, skokowych, nadgarstkowych i barkowych,
  • zapalenie, wysięk oraz ograniczenie zakresu ruchu w stawie,
  • połowa przypadków przebiega z gorączką a proces chorobowy może dotyczyć każdego stawu,
  • choroba może przebiegać pod postacią przewlekłego zapalenia stawów, nie ma przerwy między napadami choroby,
  • postępujące zapalenie stawów z ich uszkodzeniem,
  • u niewielu osób choroba przebiega z symetrycznym zajęciem wielu stawów podobnie jak RZS.

Przyczyną rozwoju schorzenia  jest ostry proces zapalny będący wynikiem obecności kryształów pirofosforanu wapniowego w jamie stawowej oraz fizykochemiczne zmiany w starzejącej się chrząstce umożliwiające krystalizację CPPD.

Czynniki ryzyka w przypadku tej choroby to przede wszystkim starzenie się, uraz stawu. Pseudodnę stwierdza się często u chorych przebywających w szpitalu z przyczyn internistycznych lub chirurgicznych. Dodatkowo chorobie sprzyjają choroby metaboliczne, nadczynność przytarczyc, hemochromatoza, dna moczanowa, niedoczynność tarczycy, ochronoza, choroba Wilsona, amyloidoza, niskie stężenie magnezu oraz fosforanów w surowicy krwi.
Choroby wywołujące ostre zapalenie w obrębie jednego lub wielu stawów: dna moczanowa, zapalenie stawów wywołane przez bakterie, uraz, inne choroby przebiegające z ostrym zapaleniem stawów: zespół Reitera, choroba z Lyme, ostry rzut reumatoidalnego zapalenia stawów.

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone OB oraz zwiększoną liczbę krwinek białych we krwi z niewielkim przesunięciem w lewo w rozmazie krwi. Badania pomocnicze dają obraz płynu stawowego o cechach zapalnych.

Ogólne zalecenia dotyczące chorych to przede wszystkim odpoczynek i ćwiczenia zgiętych stawów. Zaleca się stosowanie ciepłych kompresów na zajęte stawy.

Choroba powoduje ograniczenia w aktywności ruchowej, w okresie dolegliwości bólowych nie można nosić ciężkich przedmiotów, a także wskazane jest posługiwanie się laską lub kulą. W ostrym okresie choroby należy wykonywać ćwiczenia izometryczne celem utrzymania siły mięśniowej, np. izometryczne skurcze mięśnia czworogłowego uda i unoszenie nogi, gdy zajęty jest staw kolanowy. Kiedy proces zapalny i ból ustępują, można wykonywać ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w zajętym stawie, a kiedy ból ustąpi całkowicie, można zwiększyć ciężar noszonych przedmiotów.
Obserwuje się nawroty choroby i zapalenie stawów z ich uszkodzeniem. Ostre napady zwykle ustępują po 10 dniach. U niektórych chorych dochodzi do postępującego zniszczenia stawów z ograniczeniem ich czynności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---