Dławica piersiowa

dławica piersiowa

Dławica piersiowa jest zespołem objawów klinicznych będących następstwem zaburzenia równowagi między podażą a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen. Dotyczy układu krążenia. Wyróżnia się;

  • klasyczną dławicę piersiową – uczucie ucisku lub ciężaru za mostkiem, w okolicy przedsercowej, zwykle wywołane wysiłkiem fizycznym lub zdenerwowaniem, ustępujące w spoczynku,
  • ekwiwalenty bólu dławicowego – duszność wysiłkowa lub zmęczenie jako wyraz niedokrwienia mięśnia serca, ustępujący w spoczynku lub po nitroglicerynie,
  • variant angina – określana jako angina Prinzmetala, występuje w spoczynku i w nocy. Angina Prinzmetala jest wywoływana skurczem tętnic wieńcowych i towarzyszą jej zmiany w EKG w czasie bólu,
  • dławicę niestabilną – dolegliwości bólowe, które świeżo się pojawiły albo zmiana charakteru dotychczasowych na bardziej nasilone, występujące po mniejszym niż dotychczas wysiłku, emocji lub bez przyczyny. Dławica niestabilna zwiastuje zawał u pewnego odsetka chorych.

Podstawowe objawy choroby to;

  • ucisk,
  • dławienie lub uczucie ciężaru w okolicy przedsercowej, najczęściej za mostkiem, promieniujące do pleców, karku lub ramion, wywołane przez wysiłek, stres, posiłek, zimne powietrze, palenie tytoniu,
  • uczucie dyskomfortu promieniujące do karku, żuchwy, zębów, barków, wewnętrznej powierzchni ramion lub do pleców,
  • objaw Levina,
  • duszność w czasie wysiłku może być jednym objawem.

Do zasadniczych przyczyn schorzenia zalicza się miażdżycę tętnic wieńcowych, skurcz tętnic wieńcowych, zakrzep, stenozę ujścia tętniczego aorty, kardiomiopatię przerostową, pierwotne nadciśnienie płucne, zaawansowane nadciśnienie tętnicze oraz niedomykalność zastawek półksiężycowatych aorty.

Ryzyko choroby zwiększa dodatni wywiad rodzinny w kierunku przedwczesnej choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienie tętnicze, nałogowe palenie tytoniu, cukrzyca, płeć męska, podeszły wiek oraz znaczna otyłość.

Zalecenia dietetyczne w przypadku chorego wymagają stosowania diety niskotłuszczowej i niskocholesterolowej.

W celach profilaktycznych należy zerwać z nałogiem palenia tytoniu, przestawić się na dietę niskotłuszczową/niskocholesterolową oraz regularnie prowadzić aktywność ruchową, np. w postaci ćwiczeń gimnastycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---