Co to jest menopauza

Menopauza to określenie wszystkich zmian zachodzących w organizmie kobiety pod koniec okresu płodności.
Słowo „menopauza” pochodzi z języka greckiego: men – miesiąc, pausis –przewa, oznacza to ostatnie krwawienie miesiączkowe.

Menopauza w pojęciu medycznym to stan kiedy to po ostatniej miesiączce przez dwanaście miesięcy  nie wystąpiło  krwawienie. Innymi słowy mówiąc jest to ustanie czynności hormonalnej jajników.Menopauza stanowi przełomowy moment w życiu kobiety, poprzedzony wieloletnim procesem od aktywności rozrodczej do początków starzenia się, jest to czas zwany potocznie klimakterium, w okresie tym następuje stopniowe narastanie niewydolności hormonalnej jajników.

Zjawisku menopauzy towarzyszy trzy etapy:
Premenopauza określa czas między okresem pełnej płodności a menopauzą.

Perimenopauza jest to okres rozpoczynający się na krótko przed menopauzą i trwający rok po jej wystąpieniu.

Postmenopauza to okres liczony od zaprzestania miesiączkowania. Okresy te można określić jako przekwitanie (klimakterium).
Istnieje również menopauza przedwczesna, kiedy to u kobiety po 40 roku życia przez ponad 6 miesięcy nie występują samoistne krwawienia miesięczne.
W Polsce średni wiek ostatniej miesiączki to 49.2 lat.
Przekwitanie jest naturalnym etapem w życiu każdej kobiety. Poznanie specyfiki tego okresu pozwoli lepiej zrozumieć związane z nim zmiany w organizmie.

Rodzaje menopauzy
Występują 2 rodzaje menopauzy tj. przedwczesną i wczesną. Istnieje także pojęcie menopauzy odwracalnej.
Wczesna menopauza może wskazywać pojawienie się chorób. Ok. 40% kobiet przechodzi menopauzę przed 45 r.ż., z czego 2% stanowi przedwczesna menopauzę ok. 40 r.ż. Bardzo wiele przypadków spowodowane jest interwencją chirurgiczną. Menopauzę można wywołać w każdym wieku, jednakże im kobieta jest młodsza, tym gorzej ją przechodzi.

Menopauza przedwczesna bardzo często jest wywołana dzięki operacji chirurgicznej, poprzez usuniecie obu jajników, macicy. Jej przyczyny są różne i mogą to być nowotwory, torbiele, zapalenie jajników, poważne przypadki gruczolistości śródmacicznej.
Pozostałe przyczyny przedwczesnej menopauzy to;

  • wpływ chemio – lub radioterapii na okolice miednicy – te metody leczenia zazwyczaj prowadzą to trwałego uszkodzenia jajników. Menopauza pojawia się od razu lub po upływie kilku miesięcy od leczenia. Kobietom bezdzietnym zazwyczaj proponuje się wycięcie części tkanki jajników i zamrożenie jej do przyszłego zapłodnienia in vitro. Im kobieta jest młodsza, tym potrzebuje więcej opieki i intensywniejszej terapii łagodzącej objawy,
  • podłoże nieznane – w tym przypadku menopauza pojawia się bez integracji z zewnątrz. Jedną z przyczyn mogą być choroby autoimmunologiczne, które polegają na wytwarzaniu przez organizm przeciwciał atakujących własne tkanki. W tym przypadku zaatakowaną tkanką stają się jajniki, uszkodzone przestają funkcjonować i dochodzi do menopauzy.

W takich przypadkach często stosuje się terapie estrogenową i progesteronową, która skutecznie zastępuje niedobór hormonów. Taka terapia chroni macicę i umożliwia implantację komórki jajowej.

Menopauza odwracalna może być wywołana również przez leczenie farmakologiczne jako jej efekt uboczny. Obecnie także w przypadku leczenia nowotworów piersi podaje się leki powodujące odwracalną menopauzę, które pozwalają zachować czynności jajników. W trakcie leczenia mogą wystąpić objawy menopauzy.
Za wcześniejsze wystąpienie menopauzy o 1-2 lata, może odpowiadać nadmierne spożycie alkoholu, palenie papierosów lub nadwaga. Jednakże te czynniki nie wywołują przedwczesnej menopauzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---