Choroba Buergera

choroba burgera Choroba Buergera to inaczej zamknięcie drobnych i średnich tętnic i żył spowodowane zmianami zapalnymi w ścianach naczyń, występuje głównie u mężczyzn   palących papierosy. Choroba dotyczy układu krążenia.

Główne objawy choroby Buergera to;

 • owrzodzenia palców; ból może być bardzo silny,
 • ochłodzenie stóp i palców dłoni,
 • wrażliwość na zimno,
 • cierpnięcie, mrowienie, palenie, niedoczulica stóp i/lub palców dłoni,
 • chromanie przestankowe w obrębie łuku stopy lub łydki,
 • uporczywy ból kończyny,
 • napadowe silne bóle o typie wstrząsu elektrycznego,
 • zmiany zabarwienia zależne od ułożenia kończyny,
 • wędrujące zapalenie żył powierzchownych,
 • bolesne guzki podskórne na kończynie,
 • osłabienie lub brak tętna na obwodzie,
 • obrzęk stopy,
 • zgorzel.

Do podstawowych przyczyn choroby zalicza się palenie papierosów, czynniki dziedziczne, a także zaburzenia autoimmunologiczne w zakresie nadwrażliwości typu komórkowego w stosunku do ludzkiego kolagenu typu I i III, upośledzenie rozszerzania obwodowych naczyń zależnego od śródbłonka. Na rozwój choroby wpływa zawartość arsenu w tytoniu.
Prowadząc diagnostykę choroby należy wykluczyć takie schorzenia jak np.
neuropatia obwodowa, miażdżyca naczyń obwodowych, zator tętnicy i zakrzepica, inne przyczyny zapalenia naczyń, urazy wynikające z narażenia zawodowego, owrzodzenia neurotroficzne, dna moczanowa, guzkowe zapalenie tętnic, młodzieńcze zapalenie tętnicy skroniowej z eozynofilią, zapalenie wielostawowe, zespół cieśni nadgarstka.

Zmiany patologiczne towarzyszące chorobie objawiają się poprzez odcinkowe nieropne zapalenie obejmujące całą szerokość ściany tętnicy lub żyły z zakrzepicą. Obraz histologiczny może się różnić zależnie od ostrego, podostrego lub przewlekłego okresu choroby. Zmiany przewlekłe przedstawiają obraz udrożnionego zakrzepu i okołonaczyniowe zwłóknienie.

Chory powinien bezwzględnie zerwać z nałogiem palenia papierosów, chronić przed urazami stopy. Powinien chronić się przed zakażeniami i nie dopuszczać do reakcji naczyniospastycznych wywołanych zimnem lub lekami. Musi pamiętać, aby nie narażać się na urazy chemiczne. Chory powinien unikać środowiska, w którym inne osoby palą papierosy, wskazane jest aby używał ochraniających wkładek na okolicę pięty oraz butów z piankowatej gumy.

Powikłaniem choroby są owrzodzenia, zgorzel, czasem konieczna jest amputacja, rzadko następuje zajęcie tętnic mózgowych, wieńcowych, nerkowych lub krezkowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---