Choroba Alzheimera

choroba alzheimeraChoroba Alzeimera jest chorobą zwyrodnieniowa mózgu. Charakteryzuje się postępującym uszkodzeniem mózgu i otępieniem. Zwykle pojawia się po 65 r.ż. Rozpoznanie choroby przeprowadza się na podstawie kryteriów klinicznych, po wykluczeniu chorób poddających się leczeniu o podobnych objawach. Przebieg  choroby jest postępujący i przewlekły.


Główne objawy choroby Alzheimera to;

 • zaburzenia orientacji przestrzennej,
 • utrata lub upośledzenie zdolności wykonywania nawet najprostszych działań arytmetycznych,
 • zaburzenie odbioru bodźców wzrokowych, słuchowych lub czuciowych,
 • zaniki pamięci,
 • brak odczuwania przyjemności,
 • lęk,
 • zaburzenia funkcji językowych,
 • upośledzenie celowych, precyzyjnych ruchów,
 • konfabulacje,
 • złudzenia,
 • otępienie,
 • depresja,
 • zaburzenia myślenia abstrakcyjnego,
 • spadek funkcji intelektualnych,
 • utrata zainteresowań,
 • zaburzenia wykonywania zajęć,
 • zmiana osobowości,
 • postępujące pogorszenie funkcji poznawczych,
 • utrata pamięci świeżej,
 • niepokój ruchowy,
 • zaburzenia snu,
 • utrata zainteresowań,
 • utrata masy ciała,
 • objawy późne – napady padaczkowe, mio-klonie, objawy pozapiramidowe, nietrzymanie moczu.

Przyczyny choroby należą do nieznanych, jednak toksyczne złogi beta-amyloidu w ścianach naczyń prawdopodobnie mają zasadnicze znaczenie w patogenezie. Gen prekursora beta-amyloidu jest umiejscowiony na chromosomie 21. Do  nie udokumentowanych przyczyn należą – wirus powolny, metale (aluminium), przyśpieszenie procesu fizjologicznego starzenia się, podłoże autoimmunologiczne.

Czynniki zwiększające ryzyko choroby to podeszły wiek, uraz głowy, niski poziom wykształcenia, zespół Downa, dodatni wywiad rodzinny pod względem wystąpienia choroby.

Diagnostyka choroby;

 • otępienie naczyniopochodne,
 • otępienie wielozawałowe,
 • otępienie współistniejące z chorobą Parkinsona,
 • choroba Creutzfeldta-Jacoba,
 • końcowe stadium stwardnienia rozsianego,
 • guz mózgu – pierwotny lub przerzutowy,
 • krwiak podtwardówkowy,
 • postępująca wieloogniskowa leukoenceialopatia,
 • otępienie metaboliczne (niedoczynność tarczycy),
 • reakcje polekowe,
 • alkoholizm i inne uzależnienia,
 • encefalopatia bokserska (dementia pugilistica),
 • inne otępienia (dezorganizacja myślenia, mówienie nie na temat, bez związku, niezdolność koncentracji uwagi, niezdolność planowania, zmiany cyklu snu i czuwania, zaburzenie orientacji czasu i miejsca, pogorszenie pamięci),
 • depresja (długotrwałe zmniejszenie zainteresowań i upodobań, bezsenność lub niedobór snu, regresja psychomotoryczna, uczucia beznadziejności i bezradności, myśli o śmierci, obniżenie zdolności koncentracji),
 • toksemia w przebiegu niewydolności wątroby i nerek,
 • awitaminozy i inne zaburzenia odżywiania,
 • choroby zapalne naczyń,
 • choroba rozsianych ciał Lewy’ego.

Choroba przyczynia się do patologicznych zmian w mózgu takich jak rozlany zanik mózgu w obrębie pól asocjacyjnych, hipokampa, jąder migdałowatych, niektórych jąder podkorowych, ubytek komórek piramidowych, upośledzenie cholinergicznego unerwienia, neurytyczne płytki starcze, zwyrodnienie miejsca sinawego, zwyrodnienie jąder podstawy przodomózgowia Meynerta, zwyrodnienie włókienkowe, angiopatia amyloidowa.

Powikłania choroby mogą objawiać się ze strony innych układów. Zalicza się do nich zmiany w zachowaniu, zaburzenia metaboliczne, upadki, stany gorszego samopoczucia. Dodatkowo dochodzi wyczerpanie rodziny opieką nad chorym. U części chorych pojawia się depresja. Może dojść do prób samobójczych we wczesnych stadiach choroby, szczególnie kiedy towarzyszy jej depresja.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---