Archive for the ‘U’ Category

Uzależnienie od internetu

Uzależnienie od internetu to niesklasyfikowane zaburzenie psychiczne XXI w. Jest to syndrom  uzależnienia się użytkownika internetu od długotrwałego, wielogodzinnego obcowania w tym środowisku. Ten rodzaj uzależnienia jest stosunkowo nowy, wiąże się z faktem rozpowszechnienia sieci i umożliwienia do niej łatwego dostępu dla ogółu społeczeństwa. W społeczeństwach wysokorozwiniętych, w których rodzice nie mają dostatecznej ilości czasu […]

---