Archive for the ‘R’ Category

Reflux przełyku

Choroba refluksowa przełyku to inaczej zarzucanie treści żołądkowo-dwunastniczej do przełyku z zapaleniem lub bez zapalenia przełyku. Objawy tej choroby są następujące; zgaga, cofanie się treści żołądkowej, dysfagia, ból typu wieńcowego w klatce piersiowej, skurcz oskrzeli, zapalenie krtani, przewlekły kaszel, uczucie „gałki”, u niemowląt: nawracające wymioty, brak prawidłowego rozwoju, zespół bezdechu. Przyczyną choroby są zaburzenia relaksacji […]

Rzeżączka

      Rzeżączka to zakażenie miejscowe dotyczące dolnych odcinków dróg moczowo-płciowych. W niekorzystnych dla ustroju warunkach może stać  się  zakażeniem  uogólnionym  i  powodować  poważne  powikłania. Rzeżączkę wywołuje dwoinka rzeżączki – Neisseria gonorrhoeae. Dwoinki te są patogenne przede wszystkim dla błon śluzowych pokrytych nabłonkiem walcowatym, do którego łatwo przenikają i wywołują stan zapalny, połączony z […]

Rak jelita grubego

Nowotwór jelita grubego Nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka okrężnicy, odbytnicy lub kanału odbytu; gruczolakorak  – najczęstsza postać histologiczna; przeważnie rozwija się na podłożu łagodnego gruczolaka; rozmieszczenie nierównomierne – 38% w części bliższej, a 62% w części dalszej okrężnicy i w odbytnicy. Wyróżniamy: rakowiak  – występuje rzadko; wywodzi się z jelitowych komórek srebrochłonnych; umiejscowiony zazwyczaj […]

Rzęsistkownica

Rzęsistkowica to choroba pierwotniakowa mężczyzn i kobiet umiejscowiona w obrębie narządów moczowo-płciowych. Proces chorobowy obejmuje układ rozrodczy, nerki i drogi moczowe. Objawy zakażenia dzieli się na  dwie grupy w chwieli rozpoznanie choroby, objawy występują u 40% kobiet, w sposób typowy manifestują się lub zaostrzają w czasie menstruacji; upławy zwykle obfite i zgromadzone w tylnym sklepieniu […]

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit to zapalne schorzenie jelit związane z antybiotykoterapią. Może wystąpić umiarkowana biegunka lub przejście przez kolejne stadia choroby, aż do ciężkiego zapalenia jelita. Zwykle choroba ma przebieg ostry i pogarszający się. Główne objawy schorzenia to; biegunka, kurczowe bóle brzucha, tkliwość podczas palpacji podbrzusza, gorączka, nudności i wymioty, odwodnienie, hipoalbuminemia. Przyczyny choroby są związane […]

Różyczka

Różyczka to wirusowa choroba wysypkowa dzieci i dorosłych, która występuje endemicznie i epidemicznie na całym świecie. Wiele przypadków choroby przebiega subklinicznie, ale wirus różyczki może wywołać zakażenie matczyno-płodowe i być przyczyną wad wrodzonych. Objawy choroby dzieli się ze względu na sposób zakażenia wirusem różyczka nabyta może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać takie dolegliwości jak: powiększenie węzłów […]

Róża

Róża jest bakteryjnym zapaleniem skóry i tkanki podskórnej. Obejmuje również okoliczne węzły i naczynia chłonne. Choroba jest wywoływana przez paciorkowce grupy A. Ma najczęściej przebieg ostry, występują jednak odmiany przewlekłe o charakterze nawrotowym. Do objawów choroby zalicza się; okres prodromalny z objawami ogólnego rozbicia, gorączką, dreszczami, bóle głowy, wymioty, bóle stawowe, świąd, przeczulica skóry w […]

Ropień mózgu

Ropień mózgu to pojedyncze i mnogie ropnie zwykle powstają wtórnie w stosunku do pierwotnego ogniska zapalnego znajdującego się poza ośrodkowym układem nerwowym. Objawy kliniczne mogą przypominać guz mózgu, ale rozwijają się znacznie szybciej. Najpierw rozwija się proces zapalny, następnie martwica, a w końcu wokół ropnia wytwarza się torebka. Główne objawy choroby to; na początku bóle […]

Reumatoidalne zapalenie stawów

Rak wątroby

Rak pierwotny wątroby – pierwotny złośliwy guz wątroby pochodzący z komórek miąższowych (hepatocytów), naczyń krwionośnych lub kanalika żółciowego, wyłączając pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe; poza typem włóknisto-blaszkowym prawie zawsze związany z inną chorobą wątroby leżącą u podłoża, zwykle z marskością. Układ/narząd objęty procesem chorobowym: pokarmowy. OBJAWY wczesne stadium poddające się leczeniu: zespół paraneoplazmatyczny – feminizacja, […]

---