Archive for the ‘O’ Category

Odchudzanie

Odchudzanie jest działaniem podejmowanym w celu: osiągnięcia szczupłej sylwetki, pozbycia się nadwagi, poprawy samopoczucia, poprawy stanu zdrowia. Odchudzanie wymaga podejścia racjonalnego, konsekwencji w działaniu, zmiany stylu życia, nawyków i sporo pracy. A z reguły człowiek nie lubi się trudzić. Warto jednak czasem stanąć mocno na ziemi i potraktować odchudzanie jak biznes, w który najpierw trzeba […]

Odtruwanie organizmu

Odtruwanie organizmu jest wskazane każdemu człowiekowi, gdyż codziennie stykamy się z wieloma toksynami zatruwającymi nasze ciało. Wiele toksycznych związków chemicznych magazynuje się w tkankach i narządach, w konsekwencji doprowadzając do ich osłabienia i chorób. Na gromadzenia się toksyn szczególnie narażeni są palacze, alkoholicy, mieszkańcy zanieczyszczonych aglomeracji miejskich. Główne źródła toksyn zatruwających organizm to: zanieczyszczenie środowiska, […]

Odporność

Odporność to ogólnie mówiąc wszystkie mechanizmy biorące udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej, a inaczej jest to zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami. Podział odporności: 1. Odporność nieswoista: bierna, czynna. 2. Odporność swoista: bierna (naturalna – wrodzona lub przekazana z mlekiem matki, sztuczna – poprzez podanie  surowicy), czynna (naturalna – po przebyciu choroby, […]

Owsica

Owsica to inwazja jelitowa wywołana przez Enterobius vermicularis. Charakteryzuje się występowaniem świądu odbytu, zwykle nasilającym się w godzinach nocnych. Objawy zakażenia pasożytem odczuwalne są ze strony układu pokarmowego i skóry. Objawy, po których można rozpoznać inwazję owsika to; świąd odbytu, świąd krocza, zapalenie sromu i pochwy, mimowolne oddawanie moczu, ból brzucha, bezsenność. Przyczyną choroby jest […]

Otyłość

Otyłość jest zwiększeniem masy ciała prowadzącym do nadmiernej zachorowalności i umieralności. Definiowana jest jako przekroczenie o 20% należnej indywidualnej masy ciała określonej na podstawie standardowych tablic, z uwzględnieniem wzrostu i masy ciała. OTYŁOŚĆ TO CHOROBA PROWADZĄCA DO ROZWOJU INNYCH SCHORZEŃ DLATEGO BARDZO WAŻNE JEST WCZESNE WDROŻENIE ODPOWIEDNIEJ KURACJI. LECZENIE OTYŁEGO POLEGA NA ZMNIEJSZANIU MASY CIAŁA […]

Otępienie

OTĘPIENIE to patologiczny proces definiowany jako trwałe pogorszenie uprzedniego poziomu intelektualnego funkcjonowania. Rozróżnia się następujące typy otępienia; typu Alzheimera (o.A.) – jest najpowszechniejsze i charakteryzuje się stopniowym pogorszeniem wyższych funkcji korowych. Szybkość postępu choroby jest różna, wielozawałowe (o.w.) – jest wynikiem przebiegających klinicznie lub podklinicznie udarów mózgu, wtórnych w stosunku do zmian miażdżycowo-stwardnieniowych tętnic. Pogorszenie […]

Ostre zapalenie otrzewnej

Ostre zapalenie otrzewnej to ostre zapalenie blaszki trzewnej i ściennej otrzewnej. Choroba obejmuje przewód pokarmowy, układ endokrynny/metaboliczny i układ krążenia. Objawy, po których pojawieniu się można podejrzewać ostre zapalenie otrzewnej to; ostry ból brzucha, gorączka, nudności i wymioty, zaparcie, ból brzucha nasilający się przy ruchach, wzdęcie brzucha, duszność, uogólnione napięcie powłok brzusznych, osłabienie perystaltyki jelitowej, […]

Osteoporoza

Osteoporoza to wieloprzyczynowa choroba szkieletu cechująca się dużą utratą tkanki kostnej i zaburzeniami mikroarchitektoniki szkieletu powodującymi wystąpienie skłonności do atraumatycznych złamań kręgosłupa, bliższej nasady kości udowej, dystalnej części kości promieniowej, bliższej części kości ramiennej, ramion kości łonowej i żeber. Wyróżnia się następujące postacie choroby: osteoporoza pomenopauzalna (typu I) – najczęstsza postać u kobiet rasy białej […]

Ospa wietrzna

Ospa wietrzna to  pospolita, wysoce zaraźliwa choroba wysypkowa wieku dziecięcego, charakteryzująca się występowaniem rzutów pęcherzykowych wykwitów na skórze i błonach śluzowych. Ospę wietrzną wywołuje wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) z rodziny herpeswirusów. Wirus przenosi się poprzez bezpośredni kontakt z chorym lub drogą kropelkową. Epidemie choroby zwykle występują od stycznia do maja, okres wylęgania wynosi […]

Opryszczka ciężarnych

Opryszczka ciężarnych to rzadka, samoograniczająca się choroba skórna na podłożu immunologicznym, występująca najczęściej w środkowym okresie ciąży. Początek zazwyczaj przypada na drugi trymestr ciąży z ustąpieniem objawów po porodzie. Może wystąpić w przebiegu następnych ciąż, objawia się występowaniem polimorficznych pęcherzyków, grudek lub dużych pęcherzy, często umiejscowionych w okolicy okołopępkowej lub na innych częściach tułowia. Może […]

---