Archive for the ‘K’ Category

Krzywica

Krzywica jest to choroba występująca głównie u dzieci. Najczęściej pojawia się pomiędzy 2 miesiącem a 3 rokiem życia dziecka. Krzywica jest związana z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforowej, powoduje zmiany w układzie kostnym i zaburzenia rozwojowe. Główną przyczyna krzywicy jest niedobór w diecie witaminy D3. Witamina D3 jest także produkowana w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego światła […]

Kandydoza (drożdżyca)

Kandydoza, zwana także drożdżyca, wywoływana jest przez grzyby z rodzaju Candida, głównie przez grzyb Candida albicans. Grzyb ten jest wszechobecny i nie stwarza żadnego zagrożenia dopóki organizm posiada prawidłowo funkcjonujący i sprawny układ immunologiczny. Przyczyny zainfekowania organizmu drożdżakami to m.in. stosowanie antybiotyków, zmiany hormonalne, spowodowane stosowaniem antykoncepcji, ciążą, cukrzyca, anemia spowodowana brakiem żelaza, noszenie obcisłej, […]

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia jest to choroba zaburzająca budowę oraz/lub pracę, funkcje serca. Pod pojęciem kardiomiopatia rozróżnia się grupę chorób dotyczących mięśnia sercowego. Zajęciu mięśnia sercowego mogą towarzyszyć nieprawidłowości w budowie i funkcji osierdzia, wsierdzia, innych narządów. Są to choroby serca pierwotne lub wtórne, do których dochodzą coraz to nowe podtypy, obecnie znane są takie choroby zaliczane do […]

Kaszel

Kaszel przewlekły według definicji jest dolegliwością, która utrzymuje się przez okres powyżej 3 tygodni. Większość osób zgłasza się do gabinetu lekarskiego z obawy przed przyczynowym stanem patologicznym, z powodu dokuczliwości, zakłopotania, chrypki. Dla pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu kaszel może być szczególnie uciążliwy. Przewlekła obturacyjna choroba płuc i kaszel związany z paleniem tytoniu stanowią najczęstszą […]

Krztusiec

Krztusiec inaczej zwany kokluszem, jest wysoce zaraźliwą bakteryjną chorobą układu oddechowego. Cechuje się napadowym, spazmatycznym kaszlem, zakończonym wydłużonym świszczącym wdechem lub pianiem. Chory zaraża przez 3 tygodnie. Przenoszenie się choroby następuje poprzez bezpośredni kontakt. Okres wylęgania się choroby wynosi średnio 7 do 14 dni. Krztusiec zazwyczaj przebiega ostro, lecz przewleka się nawet do 12. tygodni. […]

Krwiomocz

Krwiomocz może być makroskopowy, mikroskopowy, objawowy lub bezobjawowy. Może ujawniać się na początku, na końcu lub być obecny przez całość okresu oddawania moczu. Zwykle występuje bez wyraźnych wcześniejszych objawów, czerwony mocz widoczny jest w krwiomoczu makroskopowym. Przyczyn krwiomoczu może być wiele, zalicza się do nich przede wszystkim; uraz —> wywołany ćwiczeniami, uraz jamy brzusznej z […]

Krwawienie z nosa

Krwawienie z nosa to inaczej krwawienie z nozdrzy, jamy nosowej lub nosogardzieli. Krwawienie może być przednie i tylne. Krwawienie przednie pochodzi z przedniego odcinka jamy nosowej, zazwyczaj z tzw. miejsca Little’a, położonego na przegrodzie nosa tuż powyżej i ku tyłowi od przedsionka nosa. Drugim co do częstości miejscem jest przedni koniec małżowiny nosowej dolnej. Krwawienie […]

Kolka niemowlęca

Kolka niemowlęca jest dolegliwością występującą u niemowląt. Objawia się nadmiernym, napadowym, trudnym do ukojenia płaczem. Nie jest to jednoznacznie zdefiniowany zespół chorobowy i ustępuje zazwyczaj samoistnie ok. 3-4 miesiąca życia dziecka. Kolka może dotknąć zarówno dzieci karmionych naturalnie jak i sztucznie. Przyczyny kolki nie są jednoznacznie określone i zdefiniowane. Tradycyjnie jednak łączy się dolegliwości kolki […]

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Kłębuszkowe zapalenie nerek powstaje w wyniku odpowiedzi immunologicznej na zakażenie i prowadzi do uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Może być zapoczątkowane zarówno przez zakażenia bakteryjne jak i wirusowe. Choroba najczęściej występuje u dzieci. Charakteryzuje się rozlanymi zmianami zapalnymi w kłębuszkach, a klinicznie – nagłym wystąpieniem krwinkomoczu z obecnością wałeczków erytrocytarnych i miernym białkomoczem. Często jako dolegliwości towarzyszące […]

Kiła

        Kiła jest to infekcja charakteryzująca się następującymi po sobie stadiami, wywołana przez krętka bladego – Treponema pallidum, kiła zakaźna obejmuje stadium pierwotne i stadium wtórne. Może obejmować neurosyfilis, czyli kiłę ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli pacjent nie jest leczony, to stadium zakaźne może przejść w postać utajoną. Kiła utajona stanowi fazę bezobjawową. […]

---