Archive for the ‘H’ Category

Helicobacter

Helicobacter pylori to bakteria odpowiedzialna jest za większość przypadków choroby wrzodowej. Kwas solny wytwarzany przez komórki błony śluzowej żołądka ma właściwości bakteriobójcze i likwiduje większość bakterii, które wraz z pożywieniem dostają się do przewodu pokarmowego. Bakteria Helicobacter pylori bytuje w kwaśnym środowisku żołądka oraz dwunastnicy, przez co wywołuje tam stany zapalne. Helicobacter pylori występuje u […]

Hemoroidy

Hemoroidy są schorzeniem dotyczącym rozszerzenia żylnych splotów okolicy odbytu, ujawniają się zazwyczaj w formie łatwo krwawią­cych guzków.  Dolegliwość dotyczy zarówno układu pokarmowego jak i krążenia. Dolegliwość ma zazwyczaj ostry i przewlekły przebieg. Nawet po skutecznej terapii możliwe są nawroty. Hemoroidy zewnętrzne są umiejsco­wione poniżej linii zębatej i pokryte nabłon­kiem płaskim złuszczającym, hemoroidy wewnętrzne są zlokalizo­wane […]

Hemofilia

Hemofilia A i hemofilia B to wrodzone skazy krwotoczne, choroby układu krzepnięcia, których przyczyną jest niedobór czynnika VIII (hem. A) lub czynnika IX (hem. B). Choroby te są nie do odróżnienia pod względem klinicznym,  a ciężkość choroby jest zdeterminowana stopniem niedoboru wymienionych czynników. Aktywność danego czynnika poniżej 1% wartości prawidłowej to postać ciężka, 1-5% -postać […]

HIV, AIDS

Wirus HIV to retrowirus zakażający komórki z receptorami CD4. Są to najczęściej limfocyty CD4. Zakażenie wirusem prowadzi do śmierci komórki i spadku odporności organizmu, co objawia się występowaniem zakażeń oportunistycznych, chorób nowotworowych i uszkodzeniem układu nerwowego. Zakażenia oportunistyczne definiuje się jako zespół nabytego upośledzenia odporności. Według klasyfikacji z 1.01.93 r. wszystkie zakażone wirusem HIV osoby, […]

---