Archive for the ‘F’ Category

Fibromialgia

Fibromialgia jest to zespół chorobowy, charakteryzujący się uogólnionym bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym z występowaniem charakterystycznych punktów, rozmieszczonych symetrycznie (tzw. punktów wyzwalających), wrażliwych na ucisk. Objawy tej choroby są następujące dolegliwości bólowe wskutek ucisku tzw punktów wyzwalających, które obejmują różne okolice, charakterystyczny początek choroby, ból nasilający się rano wraz ze zmianą pogody, stresem i niepokojem, średniego […]

Fobie

Fobie to inaczej zaburzenia psychiczne zaliczone w DSM-IV do zaburzeń lękowych. Fobie są zaburzeniami dotyczącymi układu nerwowego. Zetknięcie z bodźcem fobicznym wyzwala u osoby cierpiącej na daną fobię nasilony lęk, zazwyczaj odczuwany przez niego jako nadmierny lub przesadny. Lęk ten jest uważany za zaburzenie psychiczne, jeżeli powoduje wyraźne złe samopoczucie u danej osoby oraz zakłóca […]

---