Archive for the ‘D’ Category

Dystrofie mięśniowe

Dystrofie mięśniowe są dziedzicznymi, postępującymi schorzeniami mięśni o zróżnicowanych objawach klinicznych. Do głównych rodzajów dystrofii mięśniowej zalicza się: dystrofia wrodzona, dystrofia miotoniczna wrodzona, dystrofia mięśniowa Duchenne’a (d.m.D.), dystrofia mięśniowa Beckera (d.m.B.), dystrofia miotoniczna, dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa, dystrofia Emery’ego-Dreifussa (d.E.-D.), dystrofia mięśniowa kończynowo-obręczowa (d.m.k.o.), dystrofia mięśniowa oka i gardła (d. m. o. g.). OBJAWY d.m.D. i d.m.B.: […]

Dyskopatia lędźwiowa

Dyskopatia lędźwiowa to  bóle umiejscowione w okolicy lędźwiowej. Najczęściej są konsekwencją choroby krążka międzykręgowego, sąsiednich więzadeł, mięśni i układu szkieletowego. Z czasem zmiany postępują, doprowadzając do zwyrodnienia krążka międzykręgowego, przepukliny jądra miażdżystego oraz zmian wytwórczych w obrębie kręgów i stawów międzykręgowych z następczym zwężeniem kanału kręgowego. W przypadku dyskopatii lędźwiowej rozróżnienie zmian związanych z normalnym […]

Dur brzuszny

Dur brzuszny jest ostrą chorobą ogólnoustrojową występującą tylko u ludzi, wywoły­waną przez pałeczki Salmonella typhi, jest kla­sycznym przykładem gorączek jelitowych wywoływanych przez bakterie rodziny Salmo­nella. Choroba występuje endemicznie w krajach Trzeciego Świata, gdzie panują złe warunki sanitarne. Większość przypadków z Ameryki Północnej została nabyta w czasie podróży do rejonów endemicznych, przenosi się drogą fekalno-oralną przez […]

Dna rzekoma

Dna rzekoma to ostre zapalenie stawów wywołane odkładaniem się kryształów pirofosforanu wapniowego (CPPD). Ta odmiana dny występuje głównie w wieku podeszłym i dotyczy zwykle dużych stawów, obejmuje zarówno zapalenie stawów spowodowane przez kryształy pirofosforanu wapniowego, jak i złogi kryształów powstające w chrząstce, odkładające się CPPD mogą powodować postępujące zniszczenie wielu stawów, odkładające się kryształy pirofosforanu […]

Dna moczanowa

Dna moczanowa to choroba polegająca na zmianach zapalnych, będących wynikiem odkładania się kryształów moczanu sodowego w obrębie stawów, kości i tkanki podskórnej. W początkowej fazie choroba ma charakter podostrego zapalenia stawów, które następnie przechodzi w przewlekłe zapalenie, może jednak od początku przebiegać pod postacią przewlekłego zapalenia stawów. Stwierdzenie kryształów moczanu sodowego w płynie stawowym jest […]

Dławica piersiowa

Dławica piersiowa jest zespołem objawów klinicznych będących następstwem zaburzenia równowagi między podażą a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen. Dotyczy układu krążenia. Wyróżnia się; klasyczną dławicę piersiową – uczucie ucisku lub ciężaru za mostkiem, w okolicy przedsercowej, zwykle wywołane wysiłkiem fizycznym lub zdenerwowaniem, ustępujące w spoczynku, ekwiwalenty bólu dławicowego – duszność wysiłkowa lub zmęczenie jako wyraz […]

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa to inaczej chandra poporodowa i psychoza poporodowa – ten noszący trzy nazwy patologiczny stan dotyczy zachowania się kobiety, która niedawno urodziła dziecko. Depresja poporodowa nie występuje w każdym przypadku. Szczególnie narażone są na nią kobiety o słabej psychice, szczególnie reagujące na zmiany, które dotyczą ich i najbliższego otoczenia. U większości kobiet występują objawy […]

Depresja

Depresja zazwyczaj pojawia się po doznaniu jakiegoś traumatycznego przeżycia, z którym człowiek nie jest w stanie sam się uporać. Czynnik taki zależy tylko i wyłącznie od osobowości człowieka, dla jednych może być to śmierć kogoś bliskiego, dla innych frustracja lub silna złość. Skutkiem przekroczenia poziomu wytrzymałości psychicznej są nieprawidłowe zależności między receptorami a neuroprzekaźnikami w […]

---