Archive for the ‘**’ Category

Co to jest menopauza

Menopauza to określenie wszystkich zmian zachodzących w organizmie kobiety pod koniec okresu płodności. Słowo „menopauza” pochodzi z języka greckiego: men – miesiąc, pausis –przewa, oznacza to ostatnie krwawienie miesiączkowe. Menopauza w pojęciu medycznym to stan kiedy to po ostatniej miesiączce przez dwanaście miesięcy  nie wystąpiło  krwawienie. Innymi słowy mówiąc jest to ustanie czynności hormonalnej jajników.Menopauza […]

Objawy menopauzy

Każda kobieta jest inna. Objawy jakie towarzyszą menopauzie bywają różne i indywidualne, odczuwalne w różny sposób, powstają przede wszystkim na skutek obniżenia stężenia estrogenów- estradiolu. Dla jednych kobiet objawy menopauzy mogą być uciążliwe, dokuczliwe. Mogą narastać, pojawiać się po sobie lub pojedynczo.  Część kobiet odczuwa tylko lekkie zmiany, które nie wywierają żadnego wpływu na ich […]

Styl życia podczas menopauzy

Menopauza nie jest wyrokiem, jest tylko kolejnym etapem życia, który niesie za sobą zmiany. Nieprzyjemne objawy tego okresu dotykają 85% kobiet. Dotyczą one zarówno ciała jak i psychiki kobiet. Następuje zmiana postrzegania siebie, obniżenie samooceny. Jednakże menopauza nie oznacza końca kariery, marzeń, ani zamknięcia nowych dróg życia. Bardzo często kobiety otrzymują w tym czasie swoisty […]

Terapie hormonalne

Terapie hormonalne Do jednych z głównych, najczęstszych sposobów radzenia sobie z menopauzom należy hormonalna terapia zastępcza. Celem tej terapii jest uzupełnienie niedoborów hormonów  płciowych żeńskich, których występuje spadek w okresie menopauzy. Terapia ta przebiega ze stosowaniem niewielkich ilości hormonów- estrogenów oraz czasami progesteronu. Podstawa w terapii hormonalnej są estrogeny (estradiol, estron, estriol). Wyróżnia się dwa […]

---