Bruceloza

brucelozaBruceloza jest układowym zakażeniem bakteryjnym, które wywołują pałeczki z rodzaju Brucella. Zakażenie najczęściej następuje przez kontakt z zakażonymi zwierzętami i ich mięsem, rzadziej drogą pokarmową poprzez spożycie drobnoustrojów w zakażonych produktach zwierzęcych. Drobnoustroje wnikają przez błony śluzowe, uszkodzoną skórę, a w sporadycznych przypadkach mogą zostać zainhalowane. Okres wylęgania choroby trwa zwykle 5-60 dni, jest jednak różny i może trwać nawet do kilku miesięcy. Choroba przebiega z przerywaną, nieregularną gorączką oraz z różnie nasilonymi objawami klinicznymi.

Choroba obejmuje gruczoły wydzielania wewnętrznego, procesy metaboliczne, przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, płuca, układ nerwowy, skórę i gruczoły wydzielania zewnętrznego.


Do podstawowych objawów choroby zalicza się;

 • gorączka oraz ogóle osłabienie,
 • utrata masy ciała, depresja, męczliwość psychiczna, powiększenie wątroby i śledziony,
 • cechy uszkodzenia wątroby,
 • rzadko objawy ze strony przewodu pokarmowego,
 • powiększenie węzłów chłonnych, głównie szyjnych i pachwinowych,
 • zapalenie jąder i najądrzy,
 • zapalenie pęcherza moczowego,
 • objawy ze strony płuc,
 • zmiany skórne,
 • zaburzenia wzroku i ból oczu,
 • zespół przewlekłego zmęczenia i różne inne zaburzenia neuropsychiczne o niejasnej przyczynie.

Na wystąpienie choroby szczególnie narażone są osoby, które w pracy zawodowej mogą mieć kontakt z zakażonymi zwierzętami (bydłem, owcami), osoby narażone na zakażenie weterynarze, a także pracownicy przetwórstwa mięsnego i rolnicy. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią konsumenci nie pasteryzowanych produktów mlecznych, mleka i sera, osoby podróżujące do krajów, w których bruceloza występuje endemicznie. Osoby borykające się z innymi przewlekłymi chorobami, w stanie immunosupresji, niedożywienia, z niedoborem żelaza, u których zwiększa się wrażliwość na zakażenia.

Zmiany patologiczne towarzyszące chorobie to  zaostrzenie objawów chorobowych z powodu zabijania zabijają bakterii przez makrofagi i uwalniania endotoksyny. Mogą występować różne reakcje tkankowe zależne od miejsca i organizmu chorego, mogą pojawiać się miejscowe mikroropnie. Możliwe są również reakcje immunologiczne w zapaleniu stawów.

Chorym zaleca się leżenie w łóżku w fazie gorączkowej choroby oraz ograniczenie aktywności w ostrym okresie choroby.

W celach zapobiegawczych zaleca się, aby nie spożywać zakażonego mleka, a w przypadku narażenia zawodowego możliwe jest zaszczepienie się, oraz używanie okularów ochronnych i rękawiczek.

Bruceloza, jak większość chorób, może dawać powikłania. W tym przypadku może wystąpić;

 • umiejscowienie zmian ropnych – kostno-stawowe,
 • zapalenie stawów,
 • zapalenie kaletek stawowych, ścięgien i maziówki stawowej,
 • osteomyelitis, sacroilitis,
 • ropnie kręgów lub przykręgosłupowe,
 • w rzadkich przypadkach endocarditis,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • neurobruceloza,
 • zmiany wewnątrzgałkowe,
 • zapalenie płuc z wysiękiem opłucnowym,
 • zapalenie wątroby,
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego.

W przypadku nie podjęcia terapii w chorobie, bardzo rzadko występują przypadki śmiertelne. W zdecydowanej większości ostrych niepowikłanych przypadków poprawa pod wpływem odpowiedniej terapii ma miejsce po 2-3 tyg. Jednakże zalecana jest terapia przynajmniej 6-tygodniowa. Terapia może być nieskuteczna w ok. 5% przypadków.

Wiek a bruceloza

 • u dzieci – najczęściej przebiega łagodnie i skąpoobjawowo,
 • u dorosłych w podeszłym wieku – rokowania w tym przypadku są gorsze u przewlekle chorych i u pacjentów w stanie immunosupresji.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---