Autyzm


Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym okresu wczesnodziecięcego. Charakteryzuje się poważnym upośledzeniem rozwoju umiejętności społecznych, brakiem mowy lub upośledzeniem jej rozwoju. Dzieci z autyzmem skupiają swoją uwagę szczególnie na obiektach nieożywionych.

Autyzm jest brakiem umiejętności w komunikowaniu się z otoczeniem. Pojęcie komunikacja, nie dotyczy tylko mowy, ale wszelkich innych sposobów komunikowania się jak gesty, mimika, itp. Do chwili obecnej wiadomo tylko, że przyczyny autyzmu są złożone i mają podłoże organiczne.

Typowe objawy autyzmu to;

upośledzenie interakcji społecznych:

 • nieadekwatność lub brak złożonych zachowań pozawerbalnych, jak np. pozy ciała i mimika twarzy,
 • brak rozwoju właściwych relacji z rówieśnikami,
 • brak współdziałania z otoczeniem w zakresie zainteresowań, osiągnięć i zachowań;

upośledzenie komunikacji:

 • opóźnienie lub brak rozwoju mowy, czemu nie towarzyszą inne sposoby komunikacji,
 • upośledzenie w zakresie rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy,
 • mowa idiosynkratyczna – z dziwacznym słownictwem i niezwykłym znaczeniem niektórych wyrażeń, ze stereotypowymi lub powtarzanymi sformułowaniami,
 • brak odpowiednio rozwiniętych zabaw, zwłaszcza naśladowczych;

powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania:

 • zajęcia nienormalne ze względu na natężenie lub charakter,
 • ciągłe wykonywanie bezużytecznych zajęć,
 • stereotypowe lub powtarzane manieryzmy ruchowe,
 • nadmierne zajmowanie się przedmiotami i ich częściami.


Niestety do dziś nie poznano dokładnych przyczyn autyzmu. Trwają badania nad doniesieniami o szkodliwości szczepionek zawierających rtęć, jednak do tej pory nie ma wiarygodnych danych.
Przed postawieniem odpowiedniej diagnozy lekarz powinien wykluczyć inne zaburzenia psychiczne i neurologiczne, specyficzne zaburzenia mowy i języka, zespół stereotypii ruchowych oraz obecność innych zaburzeń rozwojowych, które mogą dawać podobne objawy.

Do badań pomocnych w postawieniu odpowiedniej diagnozy zalicza się obserwację przebiegu rozwoju dziecka, badanie psychiatryczne, psychologiczne badania testowe oraz wszechstronną ocenę mowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---