Astma

astma


Astma oskrzelowa jest chorobą drzewa tchawiczo-oskrzelowego, charakteryzującą się zwężeniem dróg oddechowych. Powoduje łagodne lub znaczne utrudnienie przepływu powietrza. Dolegliwości jej towarzyszące mogą być różne i zwykle występują epizodycznie lub napadowo, mogą czasem utrzymywać się przez cały czas. Podstawowym klinicznym objawem rozpoznawczym są charakterystyczne świsty. Zdarza się, że astma jest błędnie rozpoznawana jako „nawracające zapalenie płuc” lub „przewlekłe zapalenie oskrzeli”. Ostre objawy spowodowane są zwężeniem dróg oddechowych przez skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk i zapalenie błony śluzowej oskrzeli oraz nadmierne wytwarzanie śluzu.

Do podstawowych objawów astmy zalicza się;

 • symptomatologia zmienna,
 • świsty,
 • kaszel,
 • okresowe pojawianie się dolegliwości, np po wysiłku,
 • wydłużony wydech,
 • nadmiernie jawny wypuk nad płucami,
 • ciche szmery oddechowe,
 • napady nocne typowych objawów,
 • zmiany tętna,
 • okresowa sinica podczas duszności,
 • tachykardia,
 • praca dodatkowych mięśni oddechowych,
 • spłaszczenie przepony.

Główne przyczyny astmy dzielimy na 2 grupy;

czynniki alergiczne: pyłki roślin, pleśnie, kurz domowy i roztocza żyjące w kurzu, sierść zwierząt, pióra;

inne czynniki: dym i inne zanieczyszczenia, zakażenia a szczególnie wirusowe, aspiryna, winiany, nadmierny wysiłek fizyczny, zapalenie zatok, refluks żołądkowo-przełykowy.

Do grupy czynników zwiększonego ryzyka wystąpienia astmy zalicza się przypadki tej choroby w rodzinie oraz wirusowe zapalenie dolnych dróg oddechowych przebyte w dzieciństwa.

Aby potwierdzić astmę przeprowadza się szereg badań. Zalicza się do nich morfologię, posiew wydzieliny nosowej, badanie potu u dzieci, badanie gazometryczne, badanie poziomu IgE. Przeprowadza się także badanie układu immunologicznego w celu celu ewentualnego wykluczenia odporności.

Jak w większości chorób, tutaj także pojawiają się zmiany patologiczne. Występuje obrzęk błony śluzowej i pogrubienie błony podstawnej, mogą mieć miejsce reakcje zapalne i odkrztuszanie czopów śluzowych. Upośledzony jest opór dróg oddechowych, obniża się wskaźnik przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

W przypadku astmy nie zaleca się stosowania aerozolów, dużych ilość płynów, ćwiczeń oddechowych.

Aby zapobiec poważnym konsekwencjom astmy powinno się pozostawać w kontakcie z lekarzem prowadzącym, monitorować objawy i przepływy szczytowe. Osoby z najbliższego otoczenia chorego, powinny być poinformowane o toku działań w przypadku zaostrzonego ataku. Z otoczenia i domu chorego powinno się wyeliminować czynniki wyzwalające ewentualny atak astmy. Astmatycy powinni corocznie szczepić się przeciwko grypie, unikać aspiryny, a także unikać żywności z dodatkiem siarczanów i winianów.

Niewłaściwe postępowanie w przypadku astmy niesie za sobą wiele groźnych powikłań, do których zalicza się niewydolność oddechową, w przypadku której konieczna jest wentylacja mechaniczna, niedodmę u 25% chorych leczonych szpitalnie, porażenie wiotkie po zaostrzeniu objawów, które ustępuje samoistnie. Zdarza się, że ostry atak astmy może zakończyć się zgonem. Czasami występuje odma opłucnowa, itd. Zaburzeniu ulega wydzielanie hormonu antydiuretycznego oraz metabolizm teofiliny.

W przypadku właściwego postępowania i leczenia rokowanie są doskonałe w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia. Warto zaznaczyć, że mniej niż 50% chorych dzieci „wyrasta z astmy”. Ryzyko zgonu z powodu choroby wzrasta u osób z silnymi napadami nocnymi, w przypadku których konieczne jest wzywanie pogotowia, wentylacja mechaniczna i hospitalizacje.

Wraz z astmą mogą występować takie choroby jak refluks i zapalenie zatok.

3 x 3-4 w trakcie posiłku
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---