Arytmia

arytmia

Arytmia jest zaburzeniem normalnego rytmu pracy serca, powstaje w wyniku zaburzeń w rytmiczności lub częstotliwości powstawania bodźców, lub z zaburzeń w ich przewodzeniu, czyli tzw. bloków.
Przyczyną arytmii może być nadpobudliwość mięśnia sercowego i jego reagowania na bodźce z tzw. pozazatokowych ośrodków bodźcotwórczych. W wyniku tego dochodzi do zmian częstości lub nieregularności ewolucji skurczowo-rozkurczowych.

Zmiany rytmu serca polegają na:

  • przyspieszeniu lub zwolnieniu zatokowego rytmu serca z zachowaniem regularności pobudzeń,
  • pojawieniu się ewolucji dodatkowych, wyzwalanych z różnych ognisk bodźcowych,
  • wypadaniu oczekiwanych ewolucji pracy serca,
  • bezładnym pojawianiu się komorowych ewolucji serca na skutek nieregularnego, chaotycznego przewodzenia pobudzeń przedsionków na węzeł przedsionkowo-komorowy i następnie na komory, co występuje w stanach trzepotania i migotania przedsionków.

Na wystąpienie zaburzeń rytmu serca narażone są osoby:

  • ze schorzeniami serca i układu krążenia: wady zastawkowe serca, kardiomiopatie, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia serca, zapalenie mięśnia serca, zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia, niewydolność krążenia.
  • z zaburzeniami endokrynologicznymi: nadczynność lub niedoczynność tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy.
  • z zaburzeniami w składzie elektrolitowym krwi: za duże lub za małe stężenie K, Na lub Mg.
  • zaburzenia rytmu serca mogą pojawić się jako efekt uboczny stosowania różnych leków, również leków stosowanych przeciw zaburzeniom rytmu serca.

Innymi przyczynami arytmii serca mogą być; spożywanie większej ilości alkoholu, wszelkiego typu używki, jak kawa, napoje z kofeiną, oraz przewlekły stres.

Przy objawach arytmii należy ograniczyć aktywność fizyczną. Jeśli występują zawroty głowy i omdlenia, przeciwwskazana jest praca na wysokości oraz kierowanie pojazdami i maszynami niosącymi zagrożenie dla życia. Z diety powinny zostać wyeliminowane substancje zawierające kofeinę i alkohol.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---