Alkoholizm

Alkoholizm jest chorobą, która charakteryzuje się  zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi i społecznymi, związanymi z uporczywym nadużywaniem alkoholu. Choroba ta może dotknąć osobę w każdym wieku i obu płci. Największa grupa nałogowych alkoholików znajduje się w grupie wiekowej 18-29 lat. Pomimo wyzbycia się nałogu, zawsze można do niego powrócić w wyniku chwili osłabienia psychiki. Alkoholizm częściej występuje u mężczyzn.

Alkoholizm jest uznawany za chorobę przez ponad 35 lat.

Alkoholik jest osobą, która utraciła zdolność kontroli  nad ilością wypijanego alkoholu. Najczęściej wykazuje  awanturnicze, albo inne nieakceptowane przez społeczeństwo zachowania, które są wynikiem utraty kontroli nad alkoholem. Nie są to zachowania zamierzone przez daną osobę, co zresztą często powoduje u niej konflikt wartości. Negatywne zachowania to efekt działania alkoholu, od którego alkoholik nie może się powstrzymać z chwilą wypicia pierwszego kieliszka. Niezdolność do zachowania kontroli nad ilością alkoholu, a nie samo upicie się, to główne kryterium pozwalające odróżnić osobę z problemem alkoholowym od osoby pijącej towarzysko.

Objawy alkoholizmu postępują w miarę trwania choroby, jeśli nie zostanie ona powstrzymana, stan chorego będzie coraz gorszy.

Główne objawy alkoholizmu

Zmiany w zachowaniu:

 • dysfunkcje psychologiczne i społeczne,
 • problemy w małżeństwie,
 • niepokój, depresja, kłopoty ze snem,
 • izolacja społeczna lub częste zmiany środowiska,
 • znęcanie się nad partnerką (-em) lub dziećmi,
 • problemy z prawem,
 • powtarzanie prób zerwania z nałogiem,
 • utrata zainteresowania innymi rzeczami niż alkohol,
 • problemy w pracy,
 • luki w pamięci z momentów upojenia alkoholowego,
 • skargi rodziny na zachowanie się pijanej osoby.

Zaburzenia somatyczne:

 • żołądkowo-jelitowe: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, objawy przewlekłej choroby wątroby, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki, nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego,
 • sercowo-naczyniowe: umiarkowane nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (częstoskurcz nadkomorowy), kardiomiopatia,
 • oddechowe: zachłystowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i przewlekła choroba płuc związane ze współistniejącym paleniem tytoniu,
 • moczowo-płciowe: impotencja, nieregularne miesiączkowanie, zanik jąder,
 • metaboliczne: hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, wygląd cushingoidalny, ginekomastia,
 • dermatologiczne: oznaki urazów i wypadków, oparzenia (zwłaszcza papierosami), sińce w różnych stadiach gojenia, zaniedbania higieniczne,
 • mięśniowo-szkieletowe: stare złamania kości oraz złamania w różnych stadiach gojenia, miopatia,
 • neurologiczne: zaburzenia pamięci, neuropatie nerwów obwodowych,
 • nowotwory.

Jedną z przyczyn alkoholizmu jest wpływ czynników biologicznych, psychologicznych i socjokulturowych. Badacze twierdzą, że wpływ na fakt alkoholizmu mają markery biologiczne. Do dziś nie znaleziono dowodów na to, że do alkoholizmu mogą prowadzić jakieś charakterystyczne cechy osobowości.

Do głównych czynników rozwoju alkoholizmu należy;

 • spożywanie alkoholu,
 • korzystanie z innych substancji psychoaktywnych, jak np. nikotyna,
 • nadużywanie alkoholu w bliskiej rodzinie,
 • brak zobowiązań młodych mężczyzn płynący ze stanu wolnego,
 • picie co najmniej 5 drinków jednorazowo oraz upijanie się najmniej raz na tydzień,
 • presja środowiska,
 • uwarunkowania rodzinne lub socjokulturowe pobudzające do upijania się i akceptujące je jako normę postępowania,
 • łatwy dostęp do alkoholu,
 • trudny okres dojrzewania.

Jeżeli alkoholizm nie jest leczony może zagrażać życiu. Alkoholik pozostawiony bez leczenia skraca swoje życie średnio o 10-15 lat. Alkoholicy niejednokrotnie giną w wypadkach samochodowych, samobójstwach, zabójstwach, w bójkach lub poprzez utonięcie.

Alkoholizm rozpoznaje się przede wszystkim po różnorodnych zaburzeniach somatycznych i psychicznych, m.in. takich jak depresja, stany lękowe, samoistne nadciśnienie tętnicze, wrzody, choroba niedokrwienna serca, WZW, cukrzyca, zapalenie trzustki, po słoneczne uszkodzenia skóry, pierwotny zespół drgawkowy.

Zmiany patologiczne w organizmie, występujące z powodu nadużywania alkoholu;

  • alkoholowe zapalenie wątroby, marskość alkoholowa wątroby – występuje u ok. 20% alkoholików,
  • zapalenie, owrzodzenie śluzówki żołądka,
  • zapalenie, martwica trzustki,
  • spłaszczenie kosmków jelitowych i utrata enzymów trawiennych,
  • choroby serca,
  • upośledzenie układu odpornościowego,
  • upośledzenie układu wewnątrzwydzielniczego,
  • zmiany w mózgu.

  Dieta zalecana osobom mającym problem z alkoholem powinna być pełnowartościowa, powinna dostarczać więcej witamin, kwasu foliowego, a zwłaszcza witaminy B1, B3 i B12, ponieważ alkohol zaburza metabolizm. Pacjenci z alkoholowym zapaleniem wątroby i kwasicą ketonową mogą mieć swoiste niedobory witamin, zwłaszcza tiaminy. Do innych substancji deficytowych u alkoholika zalicza się deficyt magnezu, fosforanów i cynku.   Both comments and pings are currently closed.

   Comments are closed.

   ---